ÇapE-poçt

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar

Respublikasında Keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın

təsdiq edilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2012-ci il 16 fevral tarixli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

“Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin(əlavə olunur).


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri                        VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 20 fevral 2012-ci il.

№ 70-04/S

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2012-ci il 20 fevral

tarixli 70-04/S nömrəli Sərəncamı ilə

təsdiq edilmişdir

Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinin Naxçıvan

Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

TƏDBİRLƏR PLANI

S/№

Tədbirin adı

İcra müddəti

İcraya məsul təşkilatlar

1.

Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirinin keçirilməsi

Oktyabr, 2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

2.

Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyi ilə əlaqədar simpoziumun keçirilməsi

Oktyabr, 2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yazıçılar Birliyi

3.

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” əsərinin tamaşaya hazırlanması

Oktyabr, 2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

4.

Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyi ilə əlaqədar yubiley poçt marka və zərflərinin buraxılması

Oktyabr, 2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

5.

“Hüseyn Cavid ensiklopediyası”nın hazırlanıb nəşr edilməsi

Sentyabr, 2012-ci il

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

6.

“Naxçıvan” ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının bir nömrəsinin Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunması

Oktyabr, 2012-ci il

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

7.

Akademik Məhəmməd Cəfərin “Hüseyn Cavid” monoqrafiyasının nəşrə hazırlanması

Sentyabr, 2012-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti

8.

Hüseyn Cavidin ev muzeyində, Hüseyn Cavid adına Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbdə tədbirlərin, muxtar respublikanın mədəniyyət müəssisələrində Hüseyn Cavidin əsərlərindən ibarət sərgilərin və oxucu konfranslarının keçirilməsi

İl ərzində

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi

9.

“Hüseyn Cavid poeziya günü”nün təşkil edilib keçirilməsi

24 oktyabr, 2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yazıçılar Birliyi

10.

Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş tematik materialların hazırlanması, yubileylə bağlı keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması

İl ərzində

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri