“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının

verilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyət sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:

Əliyeva Günay Fərhad qızına

Əliyeva İlahə Yavər qızına

Əsgərov Məmməd Səməd oğluna – “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı verilsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                  VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 17 sentyabr 2018-ci il