Muxtar respublikanın torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilir

Kəngərli rayonunda yeni qapalı suvarma şəbəkəsi qurulub

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı potensialı – torpaqlarımız, hava, su kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə artırılmasına yönəldilməli, bundan səmərəli istifadə olunmalıdır”.

Bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatının inkişafı da diqqətdə saxlanılır. Muxtar respublikada torpaq ehtiyatlarından düzgün istifadə olunur, meliorativ tədbirlərin həcmi genişləndirilir, mütərəqqi suvarma şəbəkələri qurularaq istifadəyə verilir. Naxçıvanda torpaq və su ehtiyatları kompleks şəkildə əkinçiliyin inkişafına yönəldilir. Uzun müddət suvarılmayan torpaq sahələrindən bol məhsul götürülür, əhalinin məşğulluğu və rifahı yaxşılaşdırılır. Son illər muxtar respublikanın Babək, Culfa, Kəngərli və Şahbuz rayonlarında dövlət vəsaiti hesabına 5 min hektardan artıq qapalı suvarma şəbəkələri qurularaq sakinlərin istifadəsinə verilmişdir.

Noyabrın 16-da Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndində yeni qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak etmişdir.

Məlumat verilmişdir ki, Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində 810 hektar əkin sahəsini əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi yerli mütəxəssislər tərəfindən qısa müddətdə və keyfiyyətlə aparılmışdır. Su sahələrə Araz Su Anbarından qidalanan nasos stansiyası vasitəsilə vurulur və öz axını ilə şəbəkəyə ötürülür. Ərazidə 6100 metr ana xətt, uzunluğu 79 min 287 metr olan paylayıcı suvarma şəbəkəsi çəkilmiş, 763 hidrant və 3 istiqamətdə çıxışı olan dəmir-beton hovuzlar quraşdırılmışdır. Boru xəttinin deformasiyasına qarşı 15 temperatur kompensatoru quraşdırılmışdır. Suyun sahəyə növbə ilə verilməsini təmin etmək üçün xətlərin üzərində  131 siyirtmə qoyulmuşdur. Həmçinin bildirilmişdir ki, Kəngərli rayonu ərazisində “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus 339 hektar sahədə də yeni qapalı suvarma şəbəkəsi qurulacaqdır. Ərazidə 40 kilometrə yaxın boru xətti çəkiləcək, 251 hidrant qoyulacaq, drenaj və kollektorlar quraşdırılacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulması və yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək demişdir: Yeraltı şəbəkənin qurulması ərazidəki torpaqların əkin dövriyyəsinə qatılmasını təmin etmişdir. Kəngərli rayonunda işlərə 2015-ci ildən başlanılmış və 2 min hektara yaxın ərazidə qapalı suvarma şəbəkəsi qurulub istifadəyə verilmişdir. Torpaqların əkin dövriyyəsinə qatılması muxtar respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfədir. Eyni zamanda yeni iş yerləri açılır, ailələrin yaşayışı yaxşılaşır, ən əsası isə muxtar respublikada məhsul bolluğu yaradılır. Görülən işlər yalnız “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin deyil, həm də bələdiyyə və dövlət mülkiyyətinə aid olan torpaqların da su təminatını yaxşılaşdıracaqdır. 810 hektarın 574-ü “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, 46 hektarı bələdiyyə, 190 hektarı isə dövlət mülkiyyətinə məxsus torpaqlardır. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar da icarəyə götürülərək əkiləcəkdir. Artıq bu torpaqların bir hissəsində əkin işləri aparılır. Həmçinin ərazinin davamlı su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün Araz çayı üzərində müasir nasos stansiyası tikilir. Həmin nasos stansiyası istifadəyə verildikdən sonra əlavə 1000 hektara yaxın torpaq sahəsi də əkin dövriyyəsinə qatılacaqdır.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Su təminatı, əkinəyararlı və bərəkətli torpaqlar olan yerdə inkişaf təmin olunur və ərzaq bolluğu yaranır. Çünki ölkə iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Əgər bu sahədə işlər düzgün qurularsa, o zaman iqtisadiyyat da inkişaf edəcəkdir. İqtisadiyyatın lokomotivi isə kənd təsərrüfatıdır. Ona görə aqrar sahənin inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Hər il qurulan qapalı suvarma sistemləri, nasos stansiyaları, eləcə də  müxtəlif suvarma metodlarından – damcı və çiləmə üsullarından istifadə muxtar respublikada müasir suvarma şəbəkələrinin yaradılmasına imkan vermişdir. Müasir suvarma şəbəkələri məhsuldarlığın və gəlirlərin artması, torpaqların şoranlaşmasının qarşısının alınması və yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Torpaqların əkin dövriyyəsinə qatılması ailə təsərrüfatlarının inkişafına da böyük dəstək verəcəkdir.

Ali Məclisin Sədri qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisinin yerli mütəxəssislər tərəfindən keyfiyyətlə aparıldığını bildirmiş, bu işdə əməyi olanlara təşəkkür etmişdir.

Böyükdüz kənd sakini Qılman Əhmədov  göstərilən qayğıya görə sakinlər adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edərək demişdir: “Bu gün qədim diyarımızın bütün bölgələri abadlaşır,  yeni məktəblər, sosial obyektlər tikilərək sakinlərin istifadəsinə verilir. Ordu quruculuğuna muxtar respublikada göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin də dediyi kimi naxçıvanlılar Vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərmişlər. Bu, çox qürurvericidir. Mən kənd sakinləri adından Ali Məclisin Sədrini qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Kəngərli də yarandığı dövrdən böyük inkişaf yolu keçmişdir. Qısa zamanda rayonunun bütün kəndləri abadlaşdırılıb, yollar salınıb. İnsanların rahat yaşayışı təmin edilib. Kəngərli rayonu aqrar bölgə olduğundan burada kənd təsərrüfatının inkişafı daim diqqətdə saxlanılıb. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması, xüsusilə istifadəyə verilən qapalı suvarma şəbəkələri Böyükdüz, Xok və Yurdçu kəndlərində əkinçiliyin inkişafına səbəb olmuşdur. Böyükdüz kəndinin sakinləri, əsasən, əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olurlar. Əvvəllər yem ehtiyatını qonşu kənd­lərin hesabına təmin edirdik. Lakin  torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması əkin sahələrinin genişləndirilməsi ilə yanaşı, bol yem ehtiyatı da yaratmışdır”.

Ali Məclisin Sədri qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisində iştirak edənləri hədiyyələrlə mükafatlandırmışdır.

Sonra Ali Məclisin Sədri qapalı suvarma şəbəkəsini işə salmışdır.

Ali Məclisin Sədri ərazidə qoruyucu yaşıllıq zolaqlarının salınması, qapalı suvarma şəbəkələri tikilərkən kollektor və drenaj sistemlərinin qurulmasına diqqət yetirilməsi, Tivi və Külüs kəndlərində yeni qapalı suvarma şəbəkələrinin layihələrinin hazırlanması barədə tapşırıqlar vermişdir.

*   *   *

Muxtar respublikada torpaqlarımız qorunmaqla yanaşı, həm də əkilir. Çünki ordu ölkənin müdafiə təhlükəsizliyini, kənd təsərrüfatı isə iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edir. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli istehsalın həcminin artması, daxili tələbatın ödənilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının yaradılması son 25 ildə həyata keçirilən aqrar islahatların bəhrəsidir. Böyükdüz kəndinin torpaq sahələri də uzun müddət əkin dövriyyəsindən kənarda qalmışdı. Lakin 2015-2020-ci illərdə kəndin torpaqlarında 2 min hektara yaxın qapalı suvarma şəbəkəsi tikilmiş, “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üçün əkin sahəsi ayrılmışdır. Vaxtilə əkilməyən bu torpaqlar hazırda muxtar respublikanın toxuma olan tələbatını ödəyir. Eyni zamanda kənd sakinləri bol məhsul istehsal edirlər. Bütün bunlar isə iqtisadi inkişafın mühüm göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də torpağa sahiblik və bağlılıq nümunəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti