ÇapE-poçt

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I


Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik

yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında

keçirilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2007-ci il 31 mart tarixli 2074 nömrəli sərəncamının Naxçıvan Muxtar Respublikasında icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram :

1.”Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər planı” təsdiq olunsun.

2.Aidiyyəti təşkilatlar Tədbirlər planından irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                        VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 17 may 2007-ci il

№ 112-03/S

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15 may

tarixli 111-03/S nömrəli Sərəncamı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik

yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında

keçirilməsi ilə əlaqədar

Tədbirlər planı

 

S/№

Tədbirin adı

İcra

müddəti

İcraya məsul təşkilat

1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayonlarında NaxçıvanDövlət Universiteti günlərinin keçirilməsi

Sentyabr-oktyabr

2007-ci il

Yerli icra hakimiyyətləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2.

Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün müasir tipli yeni koservatoriya korpusunun tikilib istifadəyə verilməsi

2007-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

3.

Tərəfdaş universitetlərlə birlikdə “Naxçıvan Dövlət Universitetinin inkişaf yolu və milli ali təhsilin vəzifələri” mövzusunda beynalxalq elmi konfransın təşkili

Sentyabr

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsi

4.

Bakıda Naxçıvan Dövlət Universitetinin günlərinin keçirilməsi

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyi

5.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik

yubileyi ilə əlaqədar buklet, döş nişanı, emblem və bayrağın, habelə müxtəlif suvenirlərin hazırlanması

Sentyabr

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi

6.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik

yubileyinə həsr edilmiş sənədli filimin çəkilməsi və CD hazırlanması, universitetin internet saytının təzələnməsi

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Televiziya və Radio Verlişləri Komitəsi

7.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin gənc rəssamlarının əsərlərindən ibarət yubileyə həsr edilmiş rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi

Müntəzəm

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi

8.

Naxçıvan Dövlət Universitetində yubileylə əlaqədar tələbələrin elmi konfranslarının, şeir müsabiqələrinin və idman yarışlarının təşkili

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti

9.

“Naxçıvan” ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalın bir nömrəsinin yubileyə həsr edilməsi

Avqust-sentyabr

2007-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

10.

“Naxçıvan Dövlət Universiteti”(tanıtma kitabı-Azərbaycan, ingilis və rus dillərində), “Naxçıvan Dövlət Universiteti”(monoqrafiya), “Naxçıvan Dövlət Universitetinin yetirmələri” kitablarının çap olunması

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti

11.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin ilk müəllimləri və ilk məzunları ilə görüşlərin təşkili

2007-ci il

Naxçıvan Dövlət Universiteti

12.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illiyi ilə əlaqədar yubiley zirvə tədbirinin keçirilməsi

2007-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

13.

Muxtar respumlikanın kütləvi informasiya vasitələrində Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyi ilə əlaqədar tematik materialların verilməsi, keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması

2007-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Televiziya və Radio Verlişləri Komitəsi,“Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan Dövlət Universitetinin televiziyası, “Xəbərlər” jurnalı və bülleteni