ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Görkəmli alim və pedaqoq Abbas Zamanovun

100 illik yubuleyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hisəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Abbas Zamanovun 100 illik yubileyi haqqında” 2011-ci il 5 oktyabr tarixli 1761 nömrəli Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

“Görkəmli alim və pedaqoq Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin(əlavə olunur).Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri                        VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 07 oktyabr 2011-ci il.

№ 44-04/S

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 07 oktyabr tarixli

44-04/S  nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Görkəmli alim və pedaqoq Abbas Zamanovun

100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar

TƏDBİRLƏR PLANI

Sıra №-si

Tədbirin adı

İcra müddəti

İcraya  məsul təşkilat

1.

Abbas Zamanovun 100 illiyi ilə əlaqədar yubiley elmi sessiyasının keçirilməsi

Dekabr, 2011-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

2.

“Abbas Zamanov – 100” poçt markasının və zərfin  buraxılması

Noyabr, 2011-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

3.

Naxçıvan şəhərindəki küçələrdən birinə Abbas  Zamanovun adının verilməsi

Oktyabr, 2011-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının  Nazirlər Kabineti

4.

Abbas Zamanovun əsərlərindən ibarət xatirə guşələrinin yaradılması

Oktyabr-dekabr, 2011-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi

5.

“Abbas Zamanov, böyük vətəndaş, görkəmli elm xadimi” mövzusunda  elmi konfransın keçirilməsi

Oktyabr, 2011-ci il

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

6.

Görkəmli alim və pedaqoq kimi Abbas Zamanovun  fəaliyyətinin  tədqiq edilməsi, onun seçilmiş əsərlərinin, eləcə də bu mövzuda yeni elmi araşdırma materiallarının toplanaraq çap olunması

2011-ci il

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiseti