ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Görkəmli alim və pedaqoq Abbas Zamanovun

100 illik yubuleyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hisəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Abbas Zamanovun 100 illik yubileyi haqqında” 2011-ci il 5 oktyabr tarixli 1761 nömrəli Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

“Görkəmli alim və pedaqoq Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri                        VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 07 oktyabr 2011-ci il.

№ 44-04/S